bg
 
 
OK
příklady vyhledávání: prague, květ, podzim, lavender, spa, kámen, vodopád
 
 
 
 
 

>>>Obchodní podmínky a nákupní řád<<<

   Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu www.e-fotolia.cz se řídí platnou legislativou, dále se řídí níže uvedeným nákupním řádem. Kupující je povinen se seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě. VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma Ing. Damian Sebastian Łuczak, se sídlem Strmá 386, 737 01 Český Těšín, IČ: 76037151, a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Ceny a zboží

   Provozovatel internetového obchodu www.e-fotolia.cz je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou včetně daně. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na tuto adresu doručena kopie objednávky jako potvrzení objednávkového systému e-shopu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte. Smlouva o koupi věci nabízené v našem internetovém obchodě je uzavřena okamžikem obdržení kupujícím řádně vyplněné objednávky a následným potvrzením objednávky prodávajícího. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Uvedené ceny platí do vyprodání zásob.

Způsob platby

   Zákazník má na výběr z následujících typů plateb:

 • Dobírka – platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
 • Převod (pro zákazníky v ČR) – zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu e-fotolia.cz ( č.ú. 2900220032/2010 ), variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky.
 • Převod (pro zákazníky v SR) – zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu e-fotolia.cz ( č.ú.IBAN: CZ2120100000002500763695, BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX , měna EUR ) - banka na Slovensku, variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky.


   Platba na účet uhrazena do 5 pracovních dní od objednání!
   Po připsání částky na účet bude zboží neprodleně odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
   Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny.

Zpracování objednávky

   V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Dodání zboží

   Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2 - 14 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku a to telefonicky mobil: 725 513 321, případně formou e-mailu e-mail: info@e-fotolia.cz.

!!! Pozor do dodací lhůty se nezapočítává doba přepravy balíku dopravní společnosti. Dodací lhůta se počítá od momentu vzniku objednávky (v rozmezí pracovní doby) do předání balíku dopravní společností. !!!

Způsob doručení

   Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím služby PPL. Zboží bude doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží (o odeslání zboží je zákazník informován formou emailu nebo telefonicky.
U objednávek v celkové výši nad 2.000,- Kč (vč. DPH), nejsou zákazníkovi účtovány žádné další poplatky jako balné, poštovné tzn. doprava je tedy ZDARMA!
U objednávek v celkové výší do 2.000,- Kč (vč. DPH), účtujeme poplatek za balné, poštovné v celkové výši 130,-Kč (vč. DPH) při platbě dobírkou a 100,-Kč (vč. DPH) při platbě převodním příkazem.
Doprava zdarma platí pouze pro uzemí ČR. Na Slovensko účtujeme poplatek za balné, poštovné v celkové výši 230,-Kč (vč. DPH) při platbě převodním příkazem.
Číslo účtu pro mezinárodní platby je: IBAN: CZ2120100000002500763695, BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX - banka na Slovensku . Platby pouze v měně EUR.

Převzetí zboží

   Provozovatel vždy před odesláním kontroluje zda zboží je nepoškozené a balíky zasílá s příznakem křehké. Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem e-shopu. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele za účelem řešení reklamace (sms, telefon: 725 513 321 nebo email: info@weblux.net). Vyzvedli jste si zboží osobně a přesto jste doma zjistili (po rozbaleni), že je mechanicky poškozené (to se bohužel může stát ), abychom Však mohli takovouto reklamaci řešit, je bezpodmínečně nutné písemně oznámit tuto skutečnost (sms, telefon: 725 513 321 nebo email : info@weblux.net) a to tentýž pracovní den, nejpozději další den. Na pozdější reklamace bohužel nemůže být brán zřetel. Zboží nesmí být použité – po použití (montáži, sestavení dílu dohromady atd.) nelze vyloučit, že reklamace bude z pochopitelných důvodu zamítnuta. K reklamaci zboží je nutné dodat veškerý obalový materiál včetně výplní a manipulačních štítku. Při nahlášeni škody uvádějte číslo balíku, číslo nákupního dokladu, co konkrétně není v pořádku a v neposlední řadě také kontakt přímo na sebe. Zástupce dané přepravní společnosti k Vám přijede sepsat škodní protokol a poškozené zboží si odveze. Při nenahlášení škody do 3 dnů od převzetí zásilky se zákazník vystavuje nebezpečí zamítnutí reklamace. V žádném případě neposílejte poškozené zboží k nám a nemanipulujte se zásilkou jelikož vystavuje nebezpečí zamítnutí reklamace. Pozor škodu přepravci hlásí provozovatel nikoliv zákazník, jelikož to provozovatel je odesilatelem zásilky a má podepsanou smlouvu s přepravcem.

Nevyzvednutá dobírka

   Zákazníci, kteří si objednají zboží a dobírku následně nevyzvednou, budou zveřejněni v registru nespolehlivých nakupujících. V případě, že bude nevyzvednutá dobírka odeslána na žádost zákazníka opakovaně , účtuje se cena dvojnásobného poštovného.

UPOZORNĚNÍ:
   Každá objednávka je závazná dle našich obchodních podmínek. Každá objednávka na zboží, které není skladem je pouvažována za zakázku.

Storno poplatky

   Zrušení objednávky je možné jak ze strany zákazníka, tak i dodavatele. Obě strany mohou zrušit objednávku bez udání důvodu. V případě, že dojde ke zrušení objednávky ze strany dodavatele, bude zákazníka neprodleně kontaktovat a uvede důvod zrušení objednávky.

Kupující je v případě zrušení již vyexpedované objednávky (zrušení objednávky po jejím zabalení a odeslání nebo nepřevzetí zásilky od dopravce) povinen zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 200 Kč, který pokryje dodavateli náklady, spojené s expedicí zboží. Toto ujednání platí také pro zásilky, zaslané na dobírku, které kupující nepřevezme a neuhradí tedy náklady na dopravu a balné.

V rámci akcí "doprava zdarma” se jedná pouze o slevu na zboží v hodnotě dopravy. V případě, že se kupující rozhodne zboží zakoupené v akci "doprava zdarma” vrátit, je rovněž povinen stornopoplatek za dopravu uhradit.

V případě, že kupující neuhradí poplatek 200 Kč do 10ti dnů od obdržení podkladů k platbě storno poplatku, je předán dluh k vymáhání specialistům na vymáhání pohledávek.

>>>Záruky a reklamace<<<

   Ing. Damian Sebastian Łuczak, se sídlem Strmá 386, 737 01 Český Těšín, IČO: 76037151 ,DIČ: CZ8003269934, (dále jen "prodávající") vydává v souladu s příslušnými právními předpisy tento reklmační řád.

Reklamační řád

   Reklamační řád upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje kupující právo na zajištění bezplatné opravy výrobku zakoupeného v internetovém obchodě prodávajícího v rámci výrobcem stanovené záruky. Kupující by měl při koupi věci vzít v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování věci. Zvolený druh a velikost věci by měl odpovídat potřebám zákazníka. Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci. V návaznosti na ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku může kupující od smlouvy písemně odstoupit, a to do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy – tedy od zaplacení kupní ceny a převzetí zboží.

Shoda s kupní smlouvou

   Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží. Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání , popř. nesprávného zásahu.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:

 • bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,
 • případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

   Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit. Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník přijme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.
   Prodavající Ing. Damian Sebastian Łuczak - WEBLUX odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době.Lhůta pro uplatnění reklamace ( záruční doba ) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží nebo ode dne doručení přepravní spol.. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením rozsahu a podmínek záruky. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje místo záručního listu doklad o zakoupení věci. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.
   Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.
   V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně uvedl zboží do stavu, který kupní smlouvě odpovídá, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný,může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Vady zboží

   Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve lhůtě která nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. delší dobu, na které se prodávající s kupujícím výslovně dohodli a tuto dohodnutou lhůtu písemně uvedli v reklamačním protokolu jako lhůtu pro odstranění všech tam uvedených reklamovaných vad.
   Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.
   Podávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, není-li to k povaze vady neúměrné, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o odstranitelnou vadu již použitého zboží, má kupující právo požadovat pouze bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, zatímco prodávající má povinnost vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
   Doba od uplatnění reklamace až do doby,kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.
   Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat:

 • výměnu zboží za jiné bezvadné,
 • zrušení kupní smlouvy, (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu).

   Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vada, jež nebrání jeho užívání, a nepožaduje-li kupující výměnu věci, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit. Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují-li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady.
   Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud.
   Reklamaci lze uplatnit doručením zboží přepravní službou, na adresu provozovny firmy, kde je v pracovních dnech v době od 7:00 do 16:00 hod přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Tento pracovník převezme reklamaci a reklamační technik nejpozději do 7 pracovních dnů rozhodne o oprávněnosti reklamace. Záruka se nevztahuje na vady výrobku vzniklé zaviněním kupujícího. O nárocích kupujícího vyplývajících z rozporu s kupní smlouvou při převzetí zboží rozhodne vždy příslušný reklamační pracovník prodávajícího.
   Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně a přidat k reklamovanému výrobku. Je třeba uvést zjištěné vady (event. označit) – o jaké vady se jedná a jak se projevují - a nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje.
   Reklamace se nevztahují zejména na případy

 • došlo-li ke změně vlastností zboží v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoli poškození zákazníkem nebo třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu
 • nese-li předložený nákupní doklad zjevné známky provedených změn
 • živelné katastrofy
 • při testování se neprojeví závada a výrobek je shledán plně funkčním
 • záruka na zboží již uplynula
 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 • závada byla způsobena nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, voda, písek apod.), neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, nebo použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou a na poškození způsobené nadměrným mechanickým opotřebením nebo zanedbáním péče
 • na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým používáním
 • výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v dokumentaci (teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy)
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů výrobku, který byl upravován kupujícím (nátěry, ohýbání atd.)
 • výrobek byl poškozen přírodními živly nebo vyšší moci
 • výrobek byl poškozen zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

   V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi na jeho náklady, současně mu mohou být prodejcem vyúčtovány manipulační náklady vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

 • že se vada vyskytla v záruční době, za tím účelem kupující předloží řádný nákupní doklad o tom, že kupující koupil výrobek od prodávajícího s datem zakoupení a kupní cenou
 • že je výrobek vadný, za tím účelem kupující předloží vadný výrobek v reklamačním středisku
 • kupující je povinen předat prodávajícímu zboží pokud je to možné úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté a pokud možno v originálním obalu, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek. Pro úspěšné vyřízení reklamace je rovněž vhodné, aby byl kupující schopen předložit daňový doklad (fakturu) a záruční list

   Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.
   Oprávněné reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
   Dojde-li k výměně vadného zboží za nové, anebo byla-li vyměněna vadná součást, začne běžet záruční doba k novému zboží, znovu od převzetí nové věci resp. věci s novou součástí. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu z opravy v záruční opravě.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

   Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Tato možnost se nevztahuje na zboží zakoupené dle obchodního zákoníku (tedy zboží koupené za účelem podnikání - na fakturu "s IČem"). Zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno, nesmí nést znaky používání či jiného znehodnocení a musí být zabaleno, pokud možno, v originálním obalu, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury a záručního listu.

   Odstoupení musí být odeslano nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovny. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno, a to na adresu provozovny prodávajícího: Ing. Damian Sebastian Łuczak, Rudé armády 2088/29a, 733 01 Karviná – Hranice. Vzor odstoupení od smlouvy můžete stahnout zde.

   Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím, je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno či opotřebeno. Po kontrole bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží (včetně dopravy bez dobírečného), na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody. Vrácené zboží nezasílejte dobírkou! Právo na vrácení zboží je platné za předpokladu, že je zboží vráceno zpět nepoužité, kompletní, zabalené v původním balení příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek spolu s veškerým příslušenstvím. Na kupní cenu,která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebiteli bude vrácena kupní cena nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
Prodávající má nárok účtovat poplatek za uvedení zboží do původního stavu, tak aby bylo prodejné. Týka se to především obalu ve kterém zboží bude vráceno (nevyhovující balení, poškozený obal).

    Pozor každou objednávku na zboží, které není skladem lze pouvažovat za zakázkovou výrobu.

   Nevyzvedáme zásilky s poškozeným obalem, jelikož je veliký předpoklad, že zboží bude poškozeno. Takovou situaci (reklamaci) zákazník musí řešit s přepravní společností, kterou poslal balík zpět. Pokud taková situace nastane, pak na obalu píšeme zřetelnou poznámku ‚Odmítnuto z důvodů poškození obalu‘. Pozor, pokud pošlete k nám zboží zpět, bez označení křehké, a zboží uvnitř bude poškozené, pak nejsme schopni takovou reklamaci , vyřešit s dopravcem a proto veškerou zodpovědnost za škodu bere odesílatel zásilky.

Informace o zpracování osobních údajů

1. Identifikační údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů je firma Ing. Damian Sebastian Łuczak, se sídlem Strmá 386, 737 01 Český Těšín, IČ: 76037151 , která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.

Firma Ing. Damian Sebastian Łuczak vyjmenovala za svého pověřence pro ochranu osobních údajů Damiana Łuczaka, e-mailová adresa info@weblux.net, telefonní číslo +420 725 513 321.

2. Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely:

a. Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací a řešení pojistných událostí

Firma Ing. Damian Sebastian Łuczak zpracovává (i) za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak), (ii) pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě (i) i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamace, (iii) pro účely řešení pojistných událostí kromě údajů uvedených v bodě (i) i údaje o pojištěném zboží a údaje uvedené zákazníkem při oznámení pojistné události.

Právním základem zpracování osobních údajů je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení GDPR") a (ii) v případě vyřizování reklamací článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží, resp. dohody o zabezpečení pojištění a (ii) v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak.

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:
firma Ing. Damian Sebastian Łuczak, se sídlem Strmá 386, 737 01 Český Těšín, IČ: 76037151
kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další správce nebo zpracovatel,
servisní partneři, dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí jako správcové nebo zpracovatelé
orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako správcové nebo zpracovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během plynutí záruční lhůty na dodané zboží.

b. Prodej zboží mimo nabídky e-shopu

Firma Ing. Damian Sebastian Łuczak zpracovává pro účely prodeje zboží mimo nabídky e-shopu následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení a detail objednávky.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak je nezbytné na základě žádosti zákazníka o koupi zboží, které není v nabídce e-shopu.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:
firma Ing. Damian Sebastian Łuczak, se sídlem Strmá 386, 737 01 Český Těšín, IČ: 76037151

Osobní údaje jsou zpracovávány během plnění smlouvy o koupi zboží a plynutí záruční lhůty na dodané zboží.

c. Nezávazná objednávka zboží

Firma Ing. Damian Sebastian Łuczak zpracovává pro účely nezávazné objednávky zboží následující osobní údaje potenciálního zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a údaje o nezávazné objednávce.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak je nezbytné na základě žádosti potenciálního zákazníka o nezávaznou objednávku zboží.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:
firma Ing. Damian Sebastian Łuczak, se sídlem Strmá 386, 737 01 Český Těšín, IČ: 76037151

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu od podání žádosti o nezávaznou objednávku do uzavření smlouvy o koupi zboží nebo zrušení nezávazné objednávky zboží.

d. Objednávka zboží jménem zákazníka přes e-shop na prodejně

Firma Ing. Damian Sebastian Łuczak zpracovává pro účely objednávky zboží jménem zákazníka přes e-shop na prodejně jeho následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a údaje o objednaném zboží.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak je nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:
firma Ing. Damian Sebastian Łuczak, se sídlem Strmá 386, 737 01 Český Těšín, IČ: 76037151
kurýrní a přepravní společnosti, které zajišťují dodávku zboží.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období, než dojde k převzetí zboží ze strany zákazníka nebo předčasnému ukončení smlouvy o koupi zboží.

e. Registrace a provoz e-shopu

Firma Ing. Damian Sebastian Łuczak zpracovává pro účely registrace a provozu e-shopu následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a historie objednávek.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak je nezbytné pro zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:
firma Ing. Damian Sebastian Łuczak, se sídlem Strmá 386, 737 01 Český Těšín, IČ: 76037151

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu.

f. Poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům

Firma Ing. Damian Sebastian Łuczak zpracovává pro účely poskytování telefonické a e-mailové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek, pokud je zákazník členem Ing. Damian Sebastian Łuczak extra klubu číslo Ing. Damian Sebastian Łuczak extra klub karty, a v případě telefonické podpory i nahrávky hovorů z call centra.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR a v souvislosti s nahrávkou telefonického hovoru 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak je nezbytné pro poskytnutí podpory, přičemž v případě zvukové nahrávky je souhlas a tím i zpracování osobních údajů prostřednictvím zvukové nahrávky dobrovolné.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:
firma Ing. Damian Sebastian Łuczak, se sídlem Strmá 386, 737 01 Český Těšín, IČ: 76037151

Osobní údaje jsou zpracovávány během záruční doby zakoupeného zboží.


g. Řešení stížností zákazníků

Firma Ing. Damian Sebastian Łuczak zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:
firma Ing. Damian Sebastian Łuczak, se sídlem Strmá 386, 737 01 Český Těšín, IČ: 76037151

Osobní údaje jsou zpracovávány během období, než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka.


h. Poskytování podpory přes Facebook

V případě, že se subjekt údajů rozhodne požádat o poskytnutí podpory přes Facebook, firma Ing. Damian Sebastian Łuczak bude zpracovávat osobní údaje uvedené ve facebookovém profilu dotčené osobě a údaje, které jí subjekt údajů sám během komunikace poskytne.
Účelem zpracování těchto osobních údajů je poskytnutí podpory na žádost zákazníka a právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Poskytnutí osobních údajů a jejich zpracovávání firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak je nezbytné na poskytnutí podpory na žádost zákazníka.
Příjemcem osobních údajů je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako správce, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro poskytnutí podpory požadované zákazníkem.

i. Uplatňování nároků firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak

Firma Ing. Damian Sebastian Łuczak zpracovává pro účely nároků firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak následující údaje: údaje uvedené ve smlouvách se zákazníky a dodavateli, údaje uvedené v reklamacích, údaje potřebné k podání žaloby firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak, údaje uvedené v žalobě proti firmě Ing. Damian Sebastian Łuczak, údaje uvedené v záznamech o krádežích, údaje vedeny v účetnictví a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným uplatňováním nároků nebo hájení zájmů firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak.
Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem správce a právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak je nezbytné pro účely oprávněných zájmů firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak. Oprávněným zájmem firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak je přitom ochrana jejího majetku jakož i ochrana proti neodůvodněnému uplatňování nároků vůči firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:
firma Ing. Damian Sebastian Łuczak, se sídlem Strmá 386, 737 01 Český Těšín, IČ: 76037151 jako zpracovatel a soudy, orgány veřejné správy, právní zástupci, daňoví poradci a jiní odborní poradci jako správcové.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení soudního sporu a během promlčecí lhůty, během které mohou být vůči firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak uplatňované nároky, nebo během které si firma může uplatnit své vlastní nároky.

j. Plnění zákonných povinností firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak

Firma Ing. Damian Sebastian Łuczak zpracovává osobní údaje uvedené v písm. a) až j) za účelem plnění zákonných povinností firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak.
Právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivnictví a spisové službě). Zpracování osobních údajů firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak je nezbytné k plnění zákonných povinností firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak.
Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

firma Ing. Damian Sebastian Łuczak, se sídlem Strmá 386, 737 01 Český Těšín, IČ: 76037151 jako zpracovatel a
daňoví poradci, auditoři, soudy a orgány veřejné správy jako správcové.

Osobní údaje jsou zpracovávány během doby vyžadované příslušným právním předpisem.

3. Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR, nebo příslušnými právními předpisy.
Subjekt údajů má vůči správci právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů a (vi) právo namítat proti zpracovávání osobních údajů. Tato práva si Subjekt údajů může uplatnit kontaktováním firmy Ing. Damian Sebastian Łuczak:

a) písemně zasláním dopisu na adresu sídla firmy s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby pod názvem firmy,
b) elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo
c) telefonicky na výše uvedeném čísle.

4. Příslušné právní předpisy

Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.

INFORMACE O COOKIES

   Co jsou cookies?
Cookies v překladu znamenají "sušenky". Jsou tak pojmenovány podle britského zvyku nabídnout návštěvníkovi sušenku pro navození přátelské atmosféry.

   V internetové praxi je cookie malý textový soubor, který webová stránka uloží do vašeho prohlížeče ("nabídne sušenku"). Později je možné uloženou informaci přečíst. Jednoduchým příkladem využití je, že stránka pozná, že už jste ji v minulosti navštívil, a tak vám nezobrazí informační okno. Používá se i na složitější úkoly a například většina webů, na které se lze přihlásit pod uživatelským účtem, se bez nich neobejde.

   Cookies nejsou ve vašem prohlížeči uloženy napořád. Záleží na nastavení prohlížeče a samotné cookie. Některé jsou uložené jen po dobu, po kterou máte otevřené určité stránky. Další jsou platné v řádech dní až měsíců.

   Bližší technické informace najde na české Wikipedii

   Jak soubory cookies používáme?
Seřadíte si produkty podle ceny, přidáte si zboží k porovnání nebo si přihodíte zboží do košíku. Pak ale musíte náhle odejít a zavřete prohlížeč. Když se pak vrátíte, vše je ve stejném stavu, a to díky souborům cookies. To je jeden z příkladů, kdy zpříjemňují práci s našimi stránkami. Používáme ale i klíčové cookies, které umožňují správnou funkčnost například při přihlášení.

   Abychom mohli zlepšovat naše služby, musíme mít dokonalý přehled o tom, co se na stránkách děje. Zjišťujeme, které funkce zákazníci používají nejčastěji, abychom je zdokonalili. Kde mají problémy, abychom tomu předešli. A jak často na naše stránky chodí, abychom tomu přizpůsobili výkon serverů. Na to využíváme analytické cookies služby Google Analytics. Rovněž nám umožňují analyzovat výkon online prodejních kanálů.

   Kdo není vidět, jako by nebyl. Proto využíváme cookies služeb Google AdWords a Facebook, které nám pomáhají s analýzou úspěšnosti prodejních kanálů, které zastupují. Zkrátka musíme mít přehled o tom, jak jednotlivé reklamy fungují, abychom je mohli efektivně optimalizovat.

   Jak cookies odmítnout?
Použití cookies můžete nastavit ve vašem webovém prohlížeči. V některých prohlížečích můžete smazat jednotlivé cookies a případně odmítnout přijímání všech cookies. Kupující má rovněž možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. Více informací naleznete v nápovědě vašeho prohlížeče, nebo na internetu:

Google Chrome: počítač | zařízení Android | iPhone a iPad
Mozilla Firefox
Microsoft Edge

   Při smazání nebo odmítnutí všech cookies dojde ke zhoršení funkčnosti našich stránek a některé funkce nemusí být dostupné.

   Přečtěte si o typech souborů cookie, které Google používá, a o tom, jak společnost Google a její partneři tyto soubory cookie využívají v reklamě. Zásady ochrany soukromí popisují, jak při používání souborů cookie společnost Google chrání vaše osobní údaje a další data.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

   Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

   Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

   Mimosoudní řešení spotřebitelského
sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

   Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

   Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

   Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

INFORMACE O ZPĚTNÉM ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ PRO KONEČNÉ UŽIVATELE - můžete stahnout zde.

 
 
 
košík
položek:0
kusů:0
celkem:0 Kč
OBSAH
 
 
NAD 2000 Kč
DOPRAVA ZDARMA
doprava zdarma DOBÍRKA: ČR: 130 Kč
PŘEVODEM ČR: 100 Kč
PŘEVODEM SR: 230 Kč
 
 
 
 
 
 
 
Copyright: e-fotolia.cz 2009 - 2019 | Designed and coded by WEBLUX

>>> REKLAMA <<<

www.karvin-polska.com | www.weblux.net | www.e-babe.cz | www.VIPkabelka.cz

>>> Zpětné odkazy <<<

www.google.com |
Generated time 0.014633 [s]
rychlá pomoc +420 725 513 321
RYCHLÁ POMOC +420 725 513 321

Potřebujete poradit?

Nemůžete najít specifický motiv - 40 mln na výběr

Hledáte obrazy na výšku

Chcete fototapetu na přesný rozměr – na míru

Hledáte dekorační sklo do kuchyně

Rádi Vám pomůžeme
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb souhlasíte s jejich použitím. Více informací...